Zašto baš mi

Zašto baš mi

Široko i raznovrsno iskustvo u različitim industrijama

Kompanija poseduje veliko i raznovrsno iskustvo u različitim granama industrije i tehnološkim procesima, kako u privatnom, tako i u državnom sektoru:

  • Osiguranje – s našim strateškim partnerima među osiguravajućim kućama radili smo na brojnim sistemskim procesima i aplikacijama u osiguranju i reosiguranju…
  • Bankarstvo – veliko iskustvo u brojnim sistemskim procesima – krediti, kontroling, digitalno plaćanje…
  • Obrazovanje – od 2002. godine, stalno smo angažovani na tehničkoj organizaciji i vođenju projekta završnog ispita i upisa u srednje škole za kompletnu populaciju učenika osmih razreda u Republici Srbiji. S obzirom na dugotrajnost procesa, možemo reći da su naši stručnjaci i najveći eksperti u ovoj oblasti na nacionalnom nivou. Svake godine, proces se širi novim integracijama i mogućnostima, ali se posao uvek obavlja precizno, tačno i na vreme
  • Poslovna (ERP) rešenja – bili smo implementatori MSNAV-a, razvijali smo sopstvena rešenja u domenu finansijskog i robno-materijalnog knjigovodstva, praćenja zaliha, evidencije osnovnih sredstava, obračuna plata…
  • Državna uprava – nosioci brojnih projekata za Kancelariju za informacione tehnologije, Ministarstvo finansija, Ministarstvo odbrane…
  • Projekti evropskih institucija -učestvovali smo i vodili projekte u organizaciji Evropske komisije (FP6-FP7), UNDP-a…

Holistički pristup u pružanju rešenja i usluge

Od samog početka, imperativ nam je da svojim klijentima pokušamo da pružimo kompletnu uslugu po principu „ključ u ruke”, koja neretko podrazumeva i poslovnu analizu, analizu promene procesa u budućnosti, predlog rešenja, usaglašavanje projektnih ciljeva, upravljanje projektom, obezbeđenje i realizaciju dodatnih ICT potreba, softverski razvoj na različitim okruženjima, integracije sa drugim sistemima, testiranje i osiguranje kvaliteta, kao i dalje održavanje.

Fleksibilnost u pristupu i načinu angažovanja

Od početka projekta, dogovaraju se vreme i način angažovanja koji najmanje remete redovan poslovni proces klijenta. Onoliko koliko je moguće i ukoliko ne ugrožava projektne ciljeve, teži se da se zadrže postojeće navike i procedure u procesu klijenta, kako bi prelaz na novi sistem bio lakši. Dogovara se i usvaja metodologija realizacije projekta koja je klijentu bliža i optimalnija…

Detaljnije…

U zavisnosti od projekta i potreba klijenta, projektni ciljevi se mogu ostvariti po principu fiksne cene (fixed price model), ili po modelu utroška vremena-materijala (time-material model)

Detaljnije…

Pravovremena i stalna komunikacija sa klijentom

Osnova svakog uspešnog projekta je otvorena i transparentna komunikacija između svih zainteresovanih strana. Komunikacija je bitna u svakoj fazi projekta – od faze biznis analize i definisanja ciljeva, preko faze realizacije, sve do faze održavanja i kontinuirane obuke kadrova zaduženih za rad u novoizgrađenom sistemu, kako bi se osiguralo njegovo optimalno korišćenje.

Iz ovog razloga, sve usluge koje pružamo zasnovane su na agilnom pristupu ̶ bez obzira na to da li se radi o tradicionalnim, Waterfall, ili modernim, Agile, metodologijama, uvek se trudimo da ostvarimo maksimalno moguću dvosmernu komunikaciju s klijentom, kroz najveći mogući broj iteracija u svakoj od faza projekta.

Stabilnost, preciznost i tačnost

Osnova poslovnog poverenja i dugoročne saradnje je izvršenje svih preuzetih obaveza u dogovorenom obimu, na način i u rokovima koji su takođe dogovoreni.

Posebno vodimo računa o tome da se sve obaveze s naše strane izvršavaju upravo na način koji klijent očekuje i onako kako projekat nalaže, bez obzira na to da li je reč o razvojnoj fazi, garantnom ili periodu održavanja.

Kada okolnosti i potrebe to zahtevaju, pružamo i 24/7 podršku, uz trenutno vreme odziva – sve u skladu s preuzetim obavezama.

Praćenje savremenih tehnoloških trendova

Praćenje tehnoloških trendova i inovacija je uslov opstanka na tržištu u svim industrijama, a pogotovo u IT industriji jer se nigde tehnološko okruženje ne menja toliko brzo. Da bi osigurala poziciju na tržištu, svaka IT kompanija mora sprovoditi plansko i kontinuirano usavršavanje kadrova.
U EON-u se na godišnjem nivou analizira stanje tehnološkog stack-a neophodnih znanja i veština koji se očekuju od zaposlenih, usvaja se plan za narednu godinu, potom se zaposleni usavršavaju putem online kurseva i praktičnih zadataka, a u skladu sa postavljenim ciljevima. Na ovaj način je praćenje tehnoloških trendova sistemski i strateški podržano i obezbeđeno.

Sva prava zadržava EON System © Copyright 2021