Upravljanje projektima

Upravljanje projektima

Upravljanje projektima spada u veoma bitan segment svakog uspešnog IT poduhvata. Od načina na koji će se projekat voditi umnogome zavisi i finalni rezultat, a balansiranje unutar magičnog trougla troškovi-opseg-vreme se slobodno može nazvati umetnošću.

Veliku ulogu u ovoj oblasti nesumnjivo imaju teorijsko i praktično znanje, a pre svega iskustvo vođe projekta. Naš tim je sastavljen od vrsnih eksperata sa višedecenijskim iskustvom, koje su sticali radom na domaćim i međunarodnim projektima, za privatni i državni sektor. Projekti su vođeni kako po domaćim (lokalnim) standardima, tako i po međunarnodnim standardima (projeki organizovani od strane Evropske komisije, UNDP-a..)

Naši projektni menadžeri se mogu uključiti u vaš tim i raditi zajedno sa vašim internim resursima na razvoju projekta, kao jednom od vidova outsourcing-a. U zavisnosti od vrste projekta i potreba klijenta, možemo raditi standardnom Waterfall ili nekom od Agile metodologija (SCRUM ili DSDM), ili pak dogovoriti internu metodologiju koja najbolje odgovara specifičnim potrebama. Bez obzira na metodologiju, smatramo da je od izuzetnog značaja i angažovanje klijenta u svakoj fazi projekta, pogotovo u razvoju. Učešće klijenta u razvojnoj fazi istovremeno predstavlja i kontrolu kvaliteta u realnom vremenu, čime se diretkno smanjuje vreme razvoja. Naša praksa je da klijenta ne stavljamo pred svršen čin, već da on u potpunosti bude uključen u razvoj, te da UAT (User Acceptance Test) predstavlja samo formalnost.
Biznis analiza i postavljanje procesa – No, bez obzira na metodologiju, standarde, ili tehnike korišćene prilikom upravljanja projektom, ništa ne može nadomestiti nerealno postavljene projektne ciljeve, ili pogrešno postavljen poslovni proces. Iz tog razloga, svaki potencijalni projekat mora prvo proći internu procenu izvodljivosti (pre nego dođe do operativnih dogovora o projektu), a najviše volimo kada direktno učestvujemo u biznis analizi, odnosno postavljanju procesa, jer su tada rezultati i najbolji.
Sva prava zadržava EON System © Copyright 2021