UNIQA – pojedinačna studija slučaja

UNIQA - pojedinačna studija slučaja

UNIQA osiguranje – strateško partnerstvo od 2009. godine

UNIQA Srbija članica je jednog od vodećih evropskih osiguravajućih koncerna austrijske UNIQA grupe, koja sa tradicijom poslovanja dugom 200 godina posluje na 18 tržišta Evrope i broji 9.6 miliona klijenata. U Srbiji ima tradiciju poslovanja dugu više od 20 godina. Od osnivanja do danas UNIQA je sklopila čak tri miliona polisa sa više od 500.000 ljudi različitih generacija, nivoa i tipova obrazovanja i životnih planova, velikih i onih malo manjih kompanija, iskusnih i početnika…

Partnerstvo

Saradnja započeta još 2009.-te godine, vremenom se pretvorila u strateško partnerstvo dva preduzeća.

Počev od prvog uspešnog projekta, uspostavljena je retko kvalitetna saradnja koja se vremenom samo učvršćivala, a međusobni odnos je iz poslovnog došao do nivoa koji slobodno možemo nazvati prijateljskim.

Tokom prethodnih, više od 10 godina saradnje, realizovanoi suje nebrojenio manjih ili većih projekatia koji su praktično zadirali u sve domene poslovanja osiguravajućeg društva. Realizovali smo brojne aplikacije koje uključuju i:

  • Razne core aplikacije za prodaju polisa osiguranja
  • Uniqa Web portal sa preko 10 aplikacija, uključujući i eCommerce aplikacije za prodaju polisa putem iInterneta
  • Intranet portal Uniqa osiguranja
  • Tiketing sistem
  • Sistem za upravljanje ugovorima društva
  • Sistem za upravljanje nabavkama društva
  • Sistem za online recruiting (grupacijsko rešenje)
  • Sistem za upravljanje lead-ovima i prodajnim kampanjama

uniqua

Klijent:
Uniqa Srbija

Industrija:
Osiguranje

Veličina klijenta:
Veliko preduzeće

Period:
2009 ̶

Status:
Strateško partnerstvo se stalno unapređuje novim
projektima

Kategorija:
Razvoj namenskog softvera, Biznis analiza, Upravljanje projektima, Outsourcing, ICT infrastruktura

Tehnologije:
HTML | CSS | Javascript | Jquery | .NET | ASP.Net | C# | MSSQL | MS Reporting Services

Projekti su realizovani po različitim načinima angažovanja naše kompanije – od projektnog pristupa do klasičnog outsourcing-a, a naši stručnjaci su često gde ima primera da su naši stručnjaci neprekidno „“iznajmljivani” i napo 4-5 godina.
U toku je i veliki regionalni projekat zamene core prodajnog i finansijskog sistema, u kojem smo angažovani kako na razvoju nove core aplikacije, tako i na integraciji novog finansijskog sistema sa prodajnim aplikacijama i migraciji kompletnog i višedecenijskog Uniqa portfelja u novi sistem.

Saradnja započeta još 2009.-te godine, vremenom se pretvorila u strateško partnerstvo dva preduzeća.
Počev od prvog uspešnog projekta, uspostavljena je retko kvalitetna saradnja koja se vremenom samo učvršćivala, a međusobni odnos je iz poslovnog došao do nivoa koji slobodno možemo nazvati prijateljskim.
Tokom prethodnih, više od 10 godina saradnje, realizovanoi suje nebrojenio manjih ili većih projekatia koji su praktično zadirali u sve domene poslovanja osiguravajućeg društva. Realizovali smo brojne aplikacije koje uključuju i:

Sva prava zadržava EON System © Copyright 2021