Razvoj softvera

Razvoj softvera

Dobar softver ne može anulirati greške u postavci poslovnog procesa, niti dobro postavljen proces može doći do izražaja ukoliko softver koji ga prati nije dobar. Klijent može očekivati napredak u svom svakodnevnom radu jedino ukoliko su i proces i softver postavljeni kako treba i međusobno usaglašeni. Razvoj softvera, kao osnovnog sredstva automatizacije i unapređenja poslovnog procesa klijenta, jedna je od naših osnovnih delatnosti. 

Proces razvoja softvera prolazi kroz pun ciklus koji uključuje:

  • Biznis i procesnu analizu;

  • Definisanje zahteva u sklopu željenih rokova i raspoloživog budžeta;

  • Definisanje arhitekture sistema, wireframing, po potrebi i izradu prototipa;

  • Razvoj softvera u užem smislu (programiranje);

  • Testiranje;

  • Produkciju i garantni period;

  • Održavanje i dalja unapređenja

razvoj-softvera

U procesu razvoja softvera posebno važnim smatramo pozicije biznis analitičara, projekt-menadžera i softver-arhitekte, i na tim pozicijama naši stručnjaci imaju najmanje po 15 godina iskustva (neretko i preko 20), kako u oblasti neposrednog razvoja softvera (programiranju), tako i u oblasti konsultantskog rada.

Sve usluge koje pružamo zasnovane su na agilnom pristupu bez obzira na to da li se radi o tradicionalnim, Waterfall, ili modernim, Agile (SCRUM, DSDM..) metodologijama, uzsa stalnuom težnjuom da ostvarimo što kvalitetniju dvosmernu komunikaciju sa klijentom, kroz najveći mogući broj iteracija u svakoj fazi projekta.

Posebno ističemo sledeće usluge i rešenja koje nudimo:

Web i cloud rešenja i aplikacije – funkcionalne, brze, sigurne i skalabilne poslovne aplikacije prilagođene različitim veličinama i orijentaciji ekrana....

Platforme za integraciju različitih sistema i druge integracije – mikroservisi, SOA i RESTFUL webservisi, iPaaS, integracije podataka...

Razvoj srednjih i velikih baza podataka - analiza i dizajn baze podataka, skalabilnost, optimizacija

Sistemi za upravljanje i analizu podataka - Business Intelligence, Data Warehouse, Big Data...

Internet i intranet portali - u skladu sa aktuelnim tehnološkim standardima, prilagođeni različitim rezolucijama i orijentacijama ekrana, na vašem ili našem grafičkom rešenju, oslonjeni na alat za upravljanje sadržajem (CMS alatima), po potrebi integrisani s drugim sistemima poput BPMS i DMS alata, eCommerce modula i dr.

B2B i eCommerce rešenja - integracije sa drugim b2b sistemima, sistemi digitalnog plaćanja, eCommerce rešenja...

Sva prava zadržava EON System © Copyright 2021