Način angažovanja

Način angažovanja

Model fiksnih cena

Ovaj model odlikuju jasni ciljevi projekta, precizni rokovi i fiksna cena, po kojoj je model i dobio naziv. Preduslovi za otpočinjanje projekta jesu kvalitetna analiza, sagledavanje okolnosti i okruženja u kojem se projekat realizuje, definisanje rokova i troškova sagledanih u preciznoj, zajednički verifikovanoj, funkcionalno-tehničkoj specifikaciji koja je osnova svih daljih aktivnosti.

Osnovne karakteristike ovog modela su:

 • Projektom upravlja naš menadžer;
 • Fiksni rokovi realizacije;
 • Fiksni troškovi realizacije;
 • Odgovornost realizacije projekta je na nama;
 • Tehnološki okvir je zajednički dogovoren, detalje definišemo mi;
 • Testiranje i osiguranje kvaliteta je na nama;
 • Postojanje garantnog perioda po obavljenom UAT-u (verifikaciji izvršenih usluga od strane klijenta).

Model utroška vremena-materijala

U slučaju kada se ne može jasno napraviti obuhvat funkcionalnosti projekta (scope), kada se ne mogu precizno predvideti rokovi i dinamika razvoja (npr. usled zavisnosti od spoljnih lica i sistema), ili kada projekat ima istraživačko-razvojni karakter, optimalniji model angažovanja je model po utrošenom vremenu naših resursa.

Karakteristike ovog modela su:

 • Projektom može upravljati naš ili projektni menadžer koga je delegirao klijent;
 • Okvirni rokovi se tokom projekta revidiraju;
 • Troškovi po angažovanju resursa (često cena po utrošenom satu, odnosno jedinici vremena);
 • Odgovornost za realizaciju projekta je na projektnom menadžeru;
 • Tehnički okvir u svim aspektima može diktirati klijent;
 • Garantni period ne postoji uvek.
Outsourcing – modelu utroška vremena pripadaju i vrlo popularni koncepti outsourcing-a, odnosno angažovanja konkretnih stručnih lica radi popunjavanja stručnih timova klijenta, ili angažovanja čitavih timova koji će ravnopravno učestvovati s drugim timovima klijenta.
Detaljnije >

Ostali modeli angažovanja

Pored prethodna dva modela koji su najopštiji, moguće je dogovoriti i druge modele angažovanja poput mešovitog modela – projekat se podeli na više delova (podprojekata), od kojih se oni gde je moguće napraviti precizan obuhvat funkcionalnosti realizuju po modelu fiksne cene, dok se oni delovi kod kojih se to ne može učiniti realizuju po modelu utroška vremena.

 

Takođe, moguće je dogovaranje i po modelu partnerstva, u kom se naš razvoj tretira kao ulagački deo u zajednički projekat, na osnovu čega učestvujemo u raspodeli prihoda koji projekat donosi, po uspešnoj realizaciji.

Zašto baš mi?

 • Veliko i raznovrsno iskustvo u različitim industrijama;
 • Holistički pristup rešavanju postavljenih izazova;
 • Fleksibilnost u pristupu i načinu angažovanja;
 • Pravovremena i stalna komunikacija s klijentom;
 • Praćenje savremenih tehnoloških trendova;
 • Stabilnost, preciznost i tačnost.
Sva prava zadržava EON System © Copyright 2021