Izgradnja i održavanje ICT infrastrukture

Izgradnja i održavanje ICT infrastrukture

Posedujemo višegodišnje iskustvo u implementaciji i održavanju ICT infrastrukture, od jednostavnih računarskih mreža, preko kompleksnih hibridnih i cloud rešenja s posebnim iskustvom u implementaciji servera i cluster-a za High Performance Computing (HPC), Artificial Intelligence (AI) i Machine Learning (ML) sistema.

Naši stručnjaci s višegodišnjim iskustvom u administraciji Windows i Linux operativnih sistema i servisa mogu pružiti usluge implementacije i održavanja funkcionalnosti Active Direcory, Web server i e-mail server rešenja zasnovanih kako na Microsoft, tako i na Linux tehnologijama, od pojedinačnih servera pa do cloud rešenja za potrebe distribuiranih web aplikacija.

Izgradnja i održavanje ICT infrastrukture

U mogućnosti smo da pružimo konsultantske usluge vašoj IT službi u implementaciji novih rešenja kao i u prilagođavanju i nadogradnji postojećeg sistema u skladu s najboljom praksom. Takođe, naš tim može preuzeti kompletno održavanje vaše ICT infrastrukture i pomoći vam da se fokusirate na svoju osnovnu delatnost.

Naši klijenti su iz različitih grana privrede i državnih institucija: transporta robe, maloprodaje, finansijskih usluga, obrazovanja, razvoja softvera…

Kako ICT poslednjih godina ima nezamenljivu ulogu u radu svake kompanije, posebnu pažnju smo posvetili zaštiti podataka, računarskih mreža, kao i obezbeđivanju kontinuiranog poslovanja, koristeći tehnologije poslednje generacije.

Backup

Informacije i podaci su postali najvredniji resurs jednog preduzeća. Kako bi se zaštitilo poslovanje i omogućio što brži oporavak nakon eventualne havarije, posebnu pažnju je potrebno obratiti na njihovu sigurnost i dostupnost.

Klijentima pružamo podršku prilikom izbora i implementacije optimalnog backup rešenja u skladu s poslovnim procesima i standardima u IT industriji,. uključujući 3-2-1 backup strategiju, kao i on-premises i on-cloud rešenja.

Antivirus zaštita i Endpoint security

Antivirus zaštita je postala neophodna za svaki računar, odnosno server. Nove pretnje se pojavljuju iz sata u sat i samo provereno antivirusno rešenje koje se redovno ažurira može ponuditi visok nivo zaštite.

Endpoint security uvodi još jedan nivo zaštite gde u većim sistemima moguće definisati sigurnosne polise na radnim stanicama do najsitnijih detalja, kako bi se sprečilo curenje informacija i korišćenje nesertifikovanih programa i usluga.

NG (Next Generation) Firewall

Kao spona između interneta i LAN mreže, Firewall je najvažnija karika u pristupu internetu. Firewall uređaji nove generacije omogućavaju filtriranje i monitoring saobraćaja na nivou svakog pojedinačnog URL-a, servisa ili aplikacije, i na taj način omogućavaju zaštitu i odlaznog i dolaznog internet saobraćaja korišćenjem paterna, tako da su u mogućnosti da detektuju i nepoznate pretnje po mrežu.

Mail serveri

Nije potrebno naglašavati da je mail komunikacija postala dominantna forma komunikacije unutar same firme, ali i s klijentima. Vremenom se broj provajdera mail usluga značajno povećao i sada postoje rešenja za sve oblike mail komunikacije. U mogućnosti smo da vam pomognemo oko implementacije, migracije i integracije Microsoft Exchange i Office 356 platforme, kao i Google Workspace. Za potrebe slanja velikog broja mejlova u mogućnosti smo da našim klijentima implementiramo MailChimp servis kao i da im ponudimo prilagođena e-mail rešenja razvijena od strane naših stručnjaka.

Cloud

Cloud rešenja postaju svakodnevica u poslovanju svake kompanije. Počevši od jednostavnih rešenja, kao što su Dropbox, OneDrive i slično, preko hibridnih rešenja gde se jedan deo informatičke infrastrukture prenosi na cloud, kao Infrastructure as a Service (IaaS) ili se čak vrši kompletan prenos poslovanja na cloud korišćenjem tehnologija Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) i IaaS. Prilikom implementacije ovakvih rešenja, oslanjamo se prvenstveno na usluge Microsoft Azure, kao i proverenih inostranih provajdera kao što su Hetzner i ServerPronto.

HPC (High-Performance Computing)

U svetu HPC-a računarskih resursa nikad nije dovoljno. Poslednje generacije hardvera koriste se za potrebe Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML) i Deep Learning sistema. Potrebne performanse se postižu ili korišćenjem radnih stanica visokih performansi s Multi GPU rešenjima ili kreiranjem HPC cluster-a od velikog broja nodova. Posedujemo ekspertizu u konfiguraciji, isporuci i implementaciji ovakvih hardverskih rešenja baziranih na opremi proizvođača Intel, AMD, nVidia i Mellanox.
Sva prava zadržava EON System © Copyright 2021