Industrija

Industrije

Kompanija poseduje veliko i raznovrsno iskustvo u različitim granama industrije i tehnološkim procesima, kako u privatnom, tako i u državnom sektoru:

Osiguranje

Sa našim strateškim partnerima među osiguravajućim kućama, radili smo na brojnim sistemskim procesima i aplikacijama koje uključuju kako core aplikacije za prodaju osiguranja (imovina, autoodgovornost, životno i zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgode, štete, reosiguranje, prodaju polisa putem interneta …) tako i mnoge druge prateće procese – tiketing sistem, modul za rad pravne službe, logistike, službe nabavke, marketinga, aplikacije za praćenje rada agenata na terenu, intranet portal kao centralno mesto za upravljanje svim aplikacijama…

Obrazovanje

Od 2002. godine, stalno smo angažovani na tehničkoj organizaciji i vođenju projekta završnog ispita i upisa u srednje škole, za kompletnu populaciju učenika osmih razreda u Republici Srbiji. Naš softver za raspodelu svake godine upiše desetine hiljada srpskih osnovaca u srednje škole, a upisna pravila se svake godine menjaju, postaju kompleksnija i sveobuhvatnija. S obzirom na dugotrajnost procesa, možemo reći da su naši stručnjaci i najveći eksperti u ovoj oblasti na nacionalnom nivou.

Paralelno s ovom aktivnošću, razvili smo kompletan fakultetski informacioni sistem, s paketom studentske službe koji prati sve nivoe studiranja (kako osnovne diplomske studije, tako i master i doktorske): od podsistema za obradu prijemnih ispita, preko studentskog dosijea, modula za studentske domove, prijave slušanja, upisa godine, modula za studentske ispite…

Stalni smo partner Zavoda za vrednovanje kvaliteta u obrazovanju u različitim projektima analize učeničkih postignuća i kvaliteta rada školskog sistema.

Bankarstvo

Veliko iskustvo u brojnim sistemskim procesima, kao što su:

  • Krediti za fizička i pravna lica, integracija sa BPMS alatom sistema za odlučivanje;
  • Digitalno plaćanje – implementacije različitih rešenja i novih tehnologija u oblasti digitalnog plaćanja, pravilne implementacije PCI-DSS standarda;
  • Finansijskim analizama, praćenju i kontroli troškova, sastavljanje finansijskih izveštaja, planiranje i praćenje iskorišćenosti plana, business case analiza, segmentacija rezultata, plan i analiza kapitala;
  • Garancije i akreditivi (loro i nostro).

Poslovna (ERP) rešenja

Od 2002. godine, stalno smo angažovani na tehničkoj organizaciji i vođenju projekta završnog ispita i upisa u srednje škole, za kompletnu populaciju učenika osmih razreda u Republici Srbiji. Naš softver za raspodelu svake godine upiše desetine hiljada srpskih osnovaca u srednje škole, a upisna pravila se svake godine menjaju, postaju kompleksnija i sveobuhvatnija. S obzirom na dugotrajnost procesa, možemo reći da su naši stručnjaci ujedno i najveći eksperti u ovoj oblasti na nacionalnom nivou.
Paralelno s ovom aktivnošću, razvili smo kompletan fakultetski informacioni sistem, sa paketom studentske službe koji prati sve nivoe studiranja (kako osnovne diplomske studije, tako i master i doktorske): kao njegovom osnovom – od podsistema za obradu prijemnih ispita, preko studentskog dosijea, modula za studentske domove, prijave slušanja, upisa godine, modula za studentske ispite…
Stalni smo partner Zavoda za vrednovanje kvaliteta u obrazovanju u različitim projektima analize učeničkih postignuća i kvaliteta rada školskog sistema.

Državna uprava

Digitalizacija, kao motor reformi unutar javnog sektora, dovodi do potpuno novih načina komunikacije između građana i države, državnih ustanova između sebe i države sa drugim državama. Posnosni smo što smo partneri Kancelarije za IT i elektronsku upravu, državnog tela koje predstavlja nosilac državnih projekata digitalizacije, kao i javnog servisa eUprava, sa kojima aktivno radimo na projektima od državnog značaja.

Projekti evropskih i međunarodnih institucija

Od 2007. godine učestvujemo i u projektima finansiranim od strane Evropske Komisije u sklopu programa za finansiranje FP6, FP7 i Horizon 2020.
Takođe, bili smo partner i vodili nekoliko projekata finansiranih od strane UNDP-a (program Ujedinjenih Nacija za razvoj) i IOM-a (Međunarodne organizacije za migracije).

Zašto baš mi?

  • Veliko i raznovrsno iskustvo u različitim industrijama;
  • Holistički pristup rešavanju postavljenih izazova;
  • Fleksibilnost u pristupu i načinu angažovanja;
  • Pravovremena i stalna komunikacija s klijentom;
  • Praćenje savremenih tehnoloških trendova;
  • Stabilnost, preciznost i tačnost.
Sva prava zadržava EON System © Copyright 2021