Case studies

Case studies

sistemske integracije i migracije

IME KLIJENTA

Rešenje za praćenje rada agenata osiguranja

E-kancelarija kao jedna od vodećih evropskih osiguravajućih koncerna austrijske UNIQA grupe, koja sa tradicijom poslovanja dugom 200 godina posluje na 18 tržišta Evrope i broji 9.6 miliona klijenata. U Srbiji ima tradiciju poslovanja dugu više od 20 godina. Od osnivanja do danas UNIQA je sklopila čak tri miliona polisa sa više od 500.000 ljudi različitih generacija, nivoa i tipova obrazovanja i životnih planova, velikih i onih malo manjih kompanija, iskusnih i početnika…

IME KLIJENTA

Core aplikacija prodaje polisa osiguranja domaćinstva

E-kancelarija kao jedna od vodećih evropskih osiguravajućih koncerna austrijske UNIQA grupe, koja sa tradicijom poslovanja dugom 200 godina posluje na 18 tržišta Evrope i broji 9.6 miliona klijenata. U Srbiji ima tradiciju poslovanja dugu više od 20 godina. Od osnivanja do danas UNIQA je sklopila čak tri miliona polisa sa više od 500.000 ljudi različitih generacija, nivoa i tipova obrazovanja i životnih planova, velikih i onih malo manjih kompanija, iskusnih i početnika…

IME KLIJENTA

Sistemske integracije i migracije u implementaciji novog core sistema

E-kancelarija kao jedna od vodećih evropskih osiguravajućih koncerna austrijske UNIQA grupe, koja sa tradicijom poslovanja dugom 200 godina posluje na 18 tržišta Evrope i broji 9.6 miliona klijenata. U Srbiji ima tradiciju poslovanja dugu više od 20 godina. Od osnivanja do danas UNIQA je sklopila čak tri miliona polisa sa više od 500.000 ljudi različitih generacija, nivoa i tipova obrazovanja i životnih planova, velikih i onih malo manjih kompanija, iskusnih i početnika…

The Ministry of Education, Science and Technological Development is in charge state administration activities related to pre-school elementary, high school and higher education, education of adults, as well as science and technological development.
UNIQA Serbia is a member of one of the leading European insurance concerns – Austrian UNIQUA Group, doing business in 18 European markets with 9.6 mm clients and a 200-year-long tradition. In Serbia, it has operated for more than 20 years.
Banca Intesa Belgrade is part of Bank of Intesa Sanpaolo Group, one of leading groups in the Eurozone, with more than 400 years-long business tradition. With a team consisting of more than 2,500 employees and a business network...
Wiener Städtische insurance is part of the leading Austrian insurance company Vienna Insurance Group, the leader in CEE, with almost two centuries long tradition
All rights reserved by EON System © Copyright 2021