Biznis analiza i upravljanje i automatizacija projekata

Biznis analiza i upravljanje i automatizacija poslovnih procesa

Svaki poslovni softver, servis ili sistem prati određeni poslovni proces. Ukoliko je poslovni proces pogrešno postavljen, nikakav softver to ne može ispraviti, a klijent nikada neće dobiti rezultate koje očekuje. A kada se proces postavi kako treba, klijent neretko zaključi i da svakodnevni alati, poput MSExcel-a, mogu odgovoriti na veliki broj njegovih potreba.

Dobro urađena biznis analiza, odnosno detaljna i realna funkcionalno-tehnička specifikacija željenog sistema, koja prati dobro definisan poslovni proces, slobodno se može smatrati polovinom dobro urađenog projekta.

Biznis analiza i upravljanje i automatizacija poslovnih procesa

U cilju postavljanja procesa, kao i definisanja projektnih ciljeva, biznis analiza prolazi kroz različite faze:

  • snimak postojećeg stanja (As-Is analiza sistema) – na osnovu velikog iskustva i poznavanja velikog broja različitih poslovnih procesa, kao i korišćenjem specijalnih tehnika i intervjua, ustanovljava se postojeće stanje procesa kod klijenta – definišu se zainteresovane strane, procesni tok i uslovi;

  • analizu prezentovanih projektnih ciljeva od strane klijenta i preispitivanje njihovog utemeljenja – polazna tačka svakog novog projekta je analiza korisničkog zahteva, uz ogradu da se ni jedan korisnički zahtev ne uzima „zdravo za gotovo”, već se kroz razgovor s klijentom utvrđuje šta je osnova poslovne potrebe iz koje je on proistekao. Iz ovih razgovora neretko se utvrdi da korisnički zahtev ne adresira suštinu problema, u kom slučaju se radi redefinicija zahteva;

  • analizu potrebe za promenom procesa, potencijalnih budućih promena i potrebne robustnosti sistema – svaki poslovni proces i potrebe vremenom prolaze kroz promene, koje mogu dovesti do toga da do tada utvrđeni sistem postane neadekvatan i neodgovarajući. U tom smislu, pravilna analiza mora i da obuhvati i analizu potencijalnih budućih promena procesa, kao i da ponudi proces dovoljno robustan na date promene;

  • analizu izvodljivosti projektnih ciljeva – po utvrđivanju opštih ciljeva, radi se analiza izvodljivosti ciljeva i projekcije troškova, odnosno vremena za realizaciju različitih varijanti ispunjenja projektnih ciljeva;

  • redefinisanje poslovnog procesa (po potrebi) – u slučaju da se oceni da je ustanovljeni poslovni proces neadekvatan, ili da bi modifikacije doprinele većoj robustnosti u budućnosti, pristupa se redefinisanju poslovnog procesa;

  • definisanje projektnih ciljeva u odnosu na utvrđeni poslovni proces, budžet i rokove – projektnih ciljeva i mogućnosti najčešće ima više od raspoloživog budžeta – zajednički se definiše maksimum ostvarenja projektnih ciljeva u sklopu raspoloživog budžeta i potrebnih rokova;

  • izradu projektne i procesne dokumentacije – svaki izlazni dokument se sastoji od detaljno opisanih poslovnih procesa, specifikacije interfejsa sa spoljašnjim sistemima, šifrarnika podataka, funkcionalnih i nefunkcionalnih zahteva, slučajeva korišćenja i svih ostalih relevantnih podataka.

Poslovnim partnerima ujedno pomažemo i oko katalogizacije i evidencije i drugih poslovnih procesa, korišćenjem nekih od standardnih BPM alata (Business Process Management), ili razvojem specijalizovanih alata u tu svrhu.
Sva prava zadržava EON System © Copyright 2021