Banca INTESA – sistemske integracije i migracije u implementaciji novog core sistema – Evolution Online – EON Banca INTESA – sistemske integracije i migracije u implementaciji novog core sistema - Evolution Online - EON

Banca INTESA – sistemske integracije i migracije u implementaciji novog core sistema

O klijentu

Banca Intesa Beograd je deo grupacije Bank of Intesa Sanpaolo Group, jedne od vodećih grupacija u evrozoni, s tradicijom poslovanja dugom više od 400 godina . S timom od preko 2.500 zaposlenih i poslovnom mrežom od 156 ekspozitura u gotovo 100 gradova Srbije predstavlja jednog od lidera i zauzima vodeći položaj na tržištu Srbije u pogledu: ukupne aktive, ukupnih plasmana, ukupnih depozita, ukupnog nivoa kapitala.

Kontekst

U cilju daljeg unapređenja poslovnog okruženja, stalne modernizacije i digitalizacije poslovnih procesa, banka je krenula s implementacijom novog centralnog informacionog sistema, zasnovanog na FlexCube platformi, jednoj od najboljih svetskih rešenja u tom domenu. Zamena postojećeg centralnog informacionog sistema je projekat izazovan sam po sebi, no kada se ima u vidu kompleksno okruženje poput onog u Banka Intesi, jasno je zašto je ovaj projekat neformalno proglašen najvećim IT projektom 2019. godine u Srbiji.

Novi core sistem je sa sobom doneo nove funkcionalnosti koje su omogućile ubrzanje pojedinačnih aktivnosti, a samim tim i celokupnog poslovnog procesa, ali je podrazumevao i potrebu prilagođenja i integracije svih ostalih satelitskih aplikacija (prodajne aplikacije, BPMS alati, pomoćne aplikacije…) novom centralnom sistemu.

Integracija tih aplikacija zahteva specifično poslovno i inženjersko znanje pa je često potrebno angažovanje eksternih resursa s određenim, specifičnim eksperatskim znanjem, što nas je i preporučilo.

Rešenje

Naši eksperti su bili angažovani na poslovima analize, dizajna i implementacije integracije niza satelitskih aplikacija sa centralnim informacionim sistemom. 

Klijent:
Banka Intesa Beograd

Industrija:
Bankarstvo

Veličina klijenta:
Veliko preduzeće

Period:
2018-2020

Status:
Projekat je zatvoren,izvedeni sistem je u upotrebi.

Kategorija:
Razvoj namenskog softvera

Tehnologije:
MSSQL Oracle FLEXCUBE RestFul webservisi

Integracije:
Oracle FlexCUBE

Specifičnosti:
Specifična odgovornost u realizaciji servisa za obradu višemilionskih transakcija

Naši eksperti su bili angažovani na poslovima analize, dizajna i implementacije integracije niza satelitskih aplikacija sa centralnim informacionim sistemom.

Najkompleksnija integracija i najveća odgovornost  koju smo imali tokom projekta bila je integracija glavnog sistema za upravljanje zahtevima za podnošenje, odobravanje i realizaciju različitih finansijskih usluga i proizvoda za pravna lica (kredita, kreditnih linija, overdrafta, limita…), što predstavlja jedan od najvećih delova portfelja čitave Banke.

Prvo što je trebalo rešiti bilo je pitanje samog tehničkog načina integracije – iako su određeni okviri bili postavljeni, i dalje je bilo dovoljno prostora da predložimo drugačiji i univerzalniji koncept koji je odstupio od standardnog rešenja i početne ideje. Predložena je realizacija integracione platforme koja je previdela univerzalni sistem integracije različitih servisa i segmenata aplikacija, kao i visok stepen automatizacije i robustnosti (zbog detalja ugovora nismo u mogućnosti da podelimo više tehničkih detalja). Ljudi iz Banke su tu vrednost ovakve platforme prepoznali i dali zeleno svetlo za implementaciju.

Iako se realizacija morala raditi u izuzetno kratkim rokovima (projektom nije bio predviđen ovaj servis), realizacija integracione platforme je uspešno završena.

No, realizacija integracione platforme je bila samo osnova, odnosno temelj, koji je trebalo da potpomogne i ubrza glavni deo posla, a to su same integracije servisa i procesnih aplikacija s novim centralnim sistemom. Prilikom realizacije tih integracija trebalo je voditi računa o raznim specifičnostima poslovnog procesa – o vrlo složenim matematičkim kalkulacijama, proporcionalnim, komfornim metodom obračuna kamata, grejs periodima, interkalarnim kamatama, zateznim kamatama, kamatnim grupama, raznim naknadama, troškovima, uvezivanjem s linijama, itd. Takođe, uspešno je obezbeđeno i da novi centralni informacioni sistem razmenjuje informacije s glavnim sistemom za upravljanje procesima u svim ključnim segmentima bankarskog poslovanja kao što su, revolving krediti, jednokratni i višekratni krediti, s definisanim tranšama i bez definisanih tranši, itd.

U okviru ove faze integracija, uvedeni sistem integracione platforme se pokazao izuzetno efikasnim i omogućio nam da sve integracije završimo uspešno, precizno i efikasno.

Benefiti

Angažovanje eksternih resursa s velikim kako tehničkim, tako i znanjem iz specifičnog poslovnog segmenta (bankarstvo) na poslovima analize i integracije je u značajnoj meri doprinelo i omogućilo uspešnu realizaciju čitavog projekta, rešilo problem nedostatka internih kadrova za realizaciju projekta tog obima, ali i smanjilo projektne i operativne troškove, kao i vreme realizacije, u odnosu na opciju realizacije projekta internim resursima.

Po puštanju novog centralnog sistema u produkciju, u Banci se pristupilo i analizi uspešnosti svih segmenata i faza projekta, kao i indikatora performansi svih uključenih strana.

U okviru te analize, rešenje integracione platforme koju smo mi osmislili, ponudili i realizovali je ocenjeno kao najuspešnije u domenu integracija, te je odlučeno i da se sve ostale integracije prebace na „našu“ integracionu platformu, što je projekat na kome trenutno radimo. 

Sva prava zadržava EON System © Copyright 2021